December 27.

 

Bátya Község Egészségügyi és Szociális Intézménye
                       
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Bátya Község Egészségügyi és Szociális Intézménye
Család- és gyermekjóléti szolgálat

családsegítő
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6351 Bátya, Bercsényi utca 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A család- és gyermekjóléti szolgálat jogszabályok által meghatározott feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
- Főiskola, szociális munkás,
- családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás területén szerzett jártasság, - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
•- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
•- B kategóriás jogosítvány,
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,

Elvárt kompetenciák:
•Kiváló szintű empátia, alkalmazkodó- és problémamegoldó képesség, önállóság, terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- •fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló bizonyítvány másolatok, erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatban foglalt személyes adatokat és a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhessék, nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében található kizárható okok nem állnak fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 23. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Markó Jánosné nyújt, a 06-70/3681972  telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•Postai úton, a pályázatnak a Bátya Község Egészségügyi és Szociális Intézménye címére történő megküldésével (6351 Bátya, Bercsényi utca 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 28-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.
•Elektronikus úton Markó Jánosné részére a batyaszocintezmeny@gmail.com E-mail címen keresztül
•Személyesen: Markó Jánosné, Bács-Kiskun megye, 6351 Bátya, Bercsényi utca 17.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Bátya Község honlapja, www.batya.hu - 2016. január 06.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

- A pályázó fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást érvénytelennek nyilvánítsa.

 

A KÖZIG.ÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel-