Dr. Fehér Zoltán

 

 

1931- ben született Jászapátin. Jász ősei közül dédapja juhász / 1848 - ban honvéd/, nagyapja kovács, édesapja nyomdász, nyomdatulajdonos. A nyomdát 1949 - ben államosították. Édesanyja,a miskolci származású Boros Julianna, varrónő. A család 1932-től Újkécskén / Tiszakécskén/ élt. László öccse már ott született. Fehér Zoltán Kécskén járt elemibe, majd bejáró diákként Kiskunfélegyházán, később Szolnokon végezte a gimnáziumot. A szegedi pedagógiai főiskola elvégzése után a bátyai általános iskolába került magyar-ének szakos tanárként. Személyiségének kialakulásában döntő szerepe volt szüleinek, néhány kitűnő tanárának, a cserkészetnek, a népi írók könyveinek és sok neves néprajzkutatónak. Több mint félévszázadig a Néprajzi Társaság önkéntes gyűjtője volt. Bátyán nősült meg. Máig itt él családi házában. Felesége néhai Jelencsity Anna matematika-fizika szakos tanárnő. Két lánya van. Anikó a rádió munkatársa, Ildikó programtervező. Hét unokájára, és egy dédunokájára a legbüszkébb. Honismereti és Néprajzi kutatásait elsősorban Bátyán végezte. Számos díjat nyert pályázatokon. Részt vett a keceli, a dusnoki, a szanki, és a csávolyi kollektív gyűjtésekben is. 1975-től nyugdíjaztatásáig a bajai Eötvös József Tanítóképző Főiskola tanára volt, ahol szolfézst valamint ének-tantárgy pedagógiát tanított, s ezek mellett néprajzi diákkört vezetett. 1985-ben a szegedi József Attila Tudományegyetemen summa cum laude doktorált. Tíz önálló kötete, mintegy ötven tanulmánya, ennél valamivel több ismeretterjesztő írása, s több száz publicisztikai cikke jelent meg gyűjteményes kötetekben, megyei és országos napilapokban, folyóiratokban. 2007-ben a Magyar Kultúra lovagjává, avatták,. Kitüntetései: Pedagógus Szolgálati emlékérem 1972, Sebestyén Gyula emlékérem 1973, Tudományos Diákköri Munkáért emlékérem 1978, Életmű-díj 2001, Pro Ethnographia Minoritatum emlékérem 2003, Pilinszky-díj 210.

 

 /Forrás: Bátyai nemesek és a nemesi közbirtokosság a XVIII - XX. században c. könyv/

 

Mind a mai napig a Bátyai Hagyományőrző és Nemzetiségi Egyesület Rozmaring Népdalkörének művészeti vezetője.

 

 

 

 

Címinformációk a munkáiból:

 

Annak a kincsnek valami jele van: a szanki és móricgáti kincsszerzés hiedelemkör elemzése

Bátya életrajza

Bátya népének kereskedése, különös tekintettel a paprikakereskedelemre

Bátya népzenéje

Bátyai családnevek a feudalizmus korában

Bátyai nemesek és a nemesi közbirtokosság a XVIII – XX. században

Bátyai népmesék

A bátyai népviselet változásai

A bátyai szállások

Boszorkány a forgószélben: Szank és Móricgát néphite, népi gyógyászata

Dalol a rőzseláng

„Erdőn terem, vízen szól”: kísérlet egy bátyai szerelmi ajándék elemzésére

Fekete faluban fehér torony látszik: Bátyai képeskönyv

Felit szedem, nem mind: a szanki harmatszedés hiedelem elemzése

Két bátyai pentaton dallam

„Ki kell, hogy sorsomat kiáltsam”: Bátya társadalma a 20.században életrajzok, emlékezések és egyéb népi szövegek alapján

Az ördögnek adott lányok: Bátyai népmesék

Povrtlarski i trgovinski Bacin

Sumo, sumo visoka si

„Táncolhat az a ló a csillagos egekbe”: a ló a bátyai nép életében 

 

http://folkradio.hu/folkszemle/feher_batya/index.php

 

http://csendhegyek.blogspot.hu/2014/09/batya-kalvaria-h.html