Január 14.

 

http://batya.ucoz.hu/Kozlemenyek/bejelentes-desztillalo_berendezes_tulajdonarol-1.doc

(A linken megnyitható, menthető, ill. letölthető a dokumentum)

 

BEJELENTÉS

desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről

BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT adóhatóságához

 

  1. A magánfőző (Több tulajdonos esetén a 3. pontban szereplő adatokat is meg kell adni!)

Neve: ___________________________________________________________________

Születési helye: ________________________________,

ideje: év hó nap

Anyja születési családi és utóneve: ____________________________________________

Adóazonosító jele:

Lakóhelye: _______________________________________ város, község

_ ____________________közterület_______közterület jelleg_____hsz.___ép.___lh.__em__ajtó

Levelezési címe: __________________________________ város, község

_____________________közterület_______közterület jelleg_____hsz.___ép.___lh.__em__ajtó

Telefonszáma: ______________, e-mail címe:______________________________________


 

  1. Magánfőző berendezés

Tulajdonszerzésének ideje: év hó nap

Űrtartalma: ________________________ liter

Tárolásának, használatának helye (ha ez a hely a magánfőző lakóhelyétől eltérő helyen lévő gyümölcsös vagy, ha a berendezés különböző lakóhelyű személyek közös tulajdona): _____________________________________ város, község

_____________________közterület_______közterület jelleg_____hsz.___ép.___lh.__em.__ajtó

Helyrajzi száma: ___________________/__________/____________/___________


 


 

  1. Több tulajdonos esetén a tulajdonostárs(ak)

Neve: ___________________________________________________________________

Adóazonosító jele:

Lakóhelye: _______________________________________ város, község

_____________________közterület_______közterület jelleg_____hsz.___ép.___lh.__em.__ajtó

N eve: ___________________________________________________________________

Adóazonosító jele:

Lakóhelye: _______________________________________ város, község

_____________________közterület_______közterület jelleg_____hsz.___ép.___lh.__em.__ajtó


 

N eve: ___________________________________________________________________

Adóazonosító jele:

Lakóhelye: _______________________________________ város, község

_____________________közterület_______közterület jelleg_____hsz.___ép.___lh.__em.__ajtó


 

 

                                        év hó nap

 

_____________________________                                                                                                                              

                      helység                                                                                                                                                           

___________________________

a bejelentő aláírása