Család-és Gyermekjóléti Szolgáltat
 
Bátya, Kiss E. 13.sz.
 
 

 

Családgondozó:

 
Gyüre Szilvia
 
 
 
Munkaidőben hívható telefonszámok:
 
06/78 468-625     és     06-30-514-9174
 
 
Ügyfélfogadási idő!
 
Hétfő: de. 9.00 - 12.00, du. 13.00 - 16.00, Ügyelet: 16.00 - 17.00
 
Kedd: de. 9.00 - 12.00, du. az ügyfélfogadás szünetel
 
Szerda: de. 11.00 - 12.00, du. 13.00 - 16.00, Ügyelet: du. 16.00 - 17.00
 
Csütörtök: de. 9.00 - 12.00, du. az ügyfélfogadás szünetel.
 
Péntek: de. 10.00 - 12.00
 
 
Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Központ
ORIGÓ Család- és Gyermekjóléti Központ
 
6300 Kalocsa, Szent István király út 35.
 
Telefon: 06/78 461-753     és     06/30 789-1075
 
Email:
 
 
 
Nyitva tartás: Hétfő - Csütörtök 730 - 1600
Péntek: 730 - 1330
Készenléti telefon: (0000 - 2400)  06/30 791 - 0873
 
 
 
 
 

  

 

 

 

               A Szolgáltató feladat rendszere:

 
   1. Környezettanulmányok elvégzése.
      A végrehajtás a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.tv. idevonatkozó bekezdése alapján történik.
 
  2. Családsegítés.
      Az ügyintézés leggyakoribb  formája a megváltozott munkaképességgel , valamint a nyugdíj ellátással kapcsolatos.Ugyanazon családon belül sok helyen az   
      anyagi okokból adódó halmozott problémák is felszínre kerülnek.
 
  3. Rendszeres szociális segélyezettekkel való kapcsolattartás.
      A szolgálat folyamatos kapcsolatot tart fent , figyelve az adott évre vonatkozó jelentkezési határidők betartását.
 
  4. Kötelező dokumentációk elvégzése
 
  5. Folyamatos adományozásokkal kapcsolatos teendők elvégzése.
 
  6. Jelzőrendszeri értekezletek megtartása.
      Cél:a gyermek családban történő nevelésének elősegítése,a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése.
 
  7. Nyári táborozások szervezése.
      Időtartamuk általában egy hét.A táborozások sikeresek, új barátságok kötetnek.A változatos programok és tevékenységi formák maradandó élményekkel
      gazdagítják a gyermekeket.
 
  8. Családi délutánok, összejövetelek szervezése.
      Vetítés, kézműves foglalkozás, sütizés, teázás teszik kellemessé ezeket a foglalkozásokat.A kötetlen beszélgetések örömet szereznek főleg az olyan gyermekek
       számára, akik a családban kevés odafigyelést, törődést kap.A közösségi érzés fejlesztése, az érzelmi ráhatások felszínen tartása az elsődleges cél.
 
  9. Fejlesztési tervek.
      Helyi vásár szervezése a helyben megtermelt termékekből.Kiállítás életre hívása a kézműves foglalkozásokon készített dolgokból.Bolha piac , ahol lehetne 
      csereberélni, árusítani.

  10. Civil szervezetekkel való együttműködés.
      A már meglevő kapcsolatok erősítése, mélyítése a helyi szervezetekkel.A fejlődés, az emberi kapcsolatok mélyítése a mindennapokban az elsődleges cél.

  11. Üzemlátogatások.
      A szervezésekkel a világot tárjuk ki a gyermekek felé, bővítve ismereteiket, gazdagítva tudásukat, élményeiket.


Az intézményvezető által elkészített felmérés szerint a jelzőrendszere:
 
erősségei: a naprakész információ csere, a hatékony kommunikáció a védőnővel, polgármesterrel, jegyzővel.Krízis helyzetben is gyors és hatékony az esetleges beavatkozás,

lehetőségei:új utak és módok keresése, pl. az egészsége séltmód gyakorlásához szűrő programok életre hívása. önkormányzati tulajdonú földterületen mezőgazdasági munkák végzése,
 
veszélyek:egyes karitatív osztásnál a feszültségek jelenléte.Megítélések felszínen való érzékelhetősége a hátrányos helyzetű családok iránt.Jó szakemberek hiánya, akik kezelni tudnák, ill. kompenzálni az adódó feszültségeket.


Munkaterv egy-egy aktuális évre vonatkozóan:

Január   - Alkalmankénti adományozás, adminisztrátori munkák elvégzése.

Február - Esetmegbeszélések,jelzőrendszeri értekezletek.Látogatás óvodában, iskolában.Kapcsolatfelvétel a gyermekvédelmi felelőssel, a szociális ügyintézővel.Kapcsolattartás az Egyházzal,Nagycsaládosok Egyesületével, Szülői Munkaközösséggel.

Március - Pályázatok figyelése.Jegyző felé beszámoló.Esetnapló ellenőriztetése.Munkaértekezlet.

Április   - Jelzőrendszeres értekezlet.Tábor, vagy egyéb szabadidős program szervezése, kirándulások,játszóház.

Május    - Júniusi statisztikára való felkészülés, részvétel konferenciákon, adott esetben továbbképzéseken.

Június   -  A helyi Álmok Házában gyermek programok összeállítása a nyárra.Jelzőrendszeres értekezlet.

Július    -  Féléves statisztika, tábor szervezés.Nyári étkeztetés folyamatos szervezése.

Augusztus - Családlátogatások, kirándulások. Táborozás, jelzőrendszeres értekezlet.

Szeptember - Kerékpártúrák egy-egy hétvégén.Iskolával való kapcsolatfelvétel.Esetnaplók átnézése, energia pályázatok.

Október - Konzultációk.Adományok, ruhabörzék.Jelzőrendszeres értekezlet.

November - Középiskolai nyílt napokon való részvétel. Folyamatos adminisztráció.

December - Sziciális munkában az idősekre való odafigyelés családsegítés keretében, kapcsolat a gondozónőkkel az aktuális problémák megoldása összefogással.Adminisztrációs munkák elvégzése, jelzőrendszeri értekezlet.

Innovációként, amely bármely hónapra vonatkozik:

Tragikus haláleseteknél pénzadomány felajánlása a hozzátartozóknak.

Együttműködési nyilatkozat a civil szervezetekkel.

Közös programok szervezése a Népdalkörrel , az Idősek Klubjával.

Diákok hozzásegítése szórólap terítési munkához.

Az internet világának szélesebb körű kihasználása a családok mindennapjaiban /értékesítés, alapítványi elérhetőségek, orvosi elérhetőségek stb./

Folyóiratok pályázatának figyelése.

A helyi sajátosságoknak megfelelően napszámhoz való hozzásegítés.A cél minden téren a segítség nyújtása intézményi kereteken belül és kívül.