November 11.

 

Ünnepélyes évzáró!

 

 

A bátyai Polgárőr Egyesület fehér asztal mellett ünnepélyes keretek között zárta a 2016. esztendőt. Szabadi Istvánné elnök asszony bevezetőjében üdvözölte a meghívást elfogadott vendégeket, személy szerint: Varajti Gábort és Maros Attilát a Bátyai Fokhagymások Egyesületétől, Markó József tiszteletbeli elnök urat, Mészáros József képviselő urat, Zsebics Ilona polgármester asszonyt aki egyben az egyesület alelnöke, valamint Matos Zsolt rendőr főtörzszászlós, a helyi körzeti megbízottat. Gyertyagyújtás, egy perces néma csend az elhunyt társakért. E nemes és emberi gesztussal vette kezdetét az est oldott, baráti hangulatú eseménysorozata. Elsőként az elnök asszony bemutatta az újonnan belépő fiatal munkatársakat név és belépési időrendben: Marokity László, Tóth Dániel, Molnárné Simon Katalin, Schmidt Martin, Tamaskó Csilla. Az értékelések az egyesület tevékenységéről minden irányból pozitívan tükrözték annak a kitartó, néha megterhelő munkának az eredményét, melyet a szolgálat adott a közösségnek, a falunak. A vezetőség kimagasló teljesítményükért az Év Polgárőre oklevéllel jutalmazta Okvátovity Tibort és Gyallai Józsefnét. Kiváló munkáért elismerő oklevelet vehetett át Szakál Mónika, Okvátovity Tibor, Illés István, Markó István, Gyallai Józsefné titkár, Kurucz Tamás, Schmidt András. Szóbeli dicséretben részesült az újonnan belépők közül Marokity László és Tóth Dániel. Az elismerések,  jutalmazások után az "újoncok" ünnepélyes fogadalomtétellel hivatalosan is tagjává váltak a közösségnek, annak a közösségnek melynek rangidős tagjaitól tanulhatnak, követhetik példamutató helytállásukat, végezhetik önként vállalt szolgálatukat. Az elnök még három új "Kollégát" mutatott be a tagságnak. Két drón és egy fedélzeti kamera fogja ezután segíteni a még hatékonyabb munkavégzést. Nem csak technikailag lett felszereltebb az egyesület, hanem több irányban is bővíti feladatkörét, szélesíti feladatellátását. Napi szolgálattal segít a Coop áruházban, a helyi mezőgazdasággal foglalkozó gazdákkal egyeztető fórumon konkrét tevékenységi kört, egyeztetett célkitűzéseket valósítanak meg az együttműködés jegyében. Gyallai Viktória, az elnök asszony felkérésére szavalatával nyitotta meg az ünnepi vacsorát, Reményik Sándor: Versenyen kívül c. versével zárva a protokolláris részét a gyűlésnek. Az est további része élményeket felidéző, drón kipróbálgató, baráti beszélgetésekben bővelkedve vált maradandóvá mindenki számára.

" Ne arra törekedj, hogy a többnek lássanak, mint ami vagy,
Hanem több legyél, mint aminek tartanak"
(Goethe)

 

H.-né G.E.

 

 

(Album a Galériában feltöltés alatt!)