LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ


Az avar-, a tarló-, a nád-és a növényi hulladékégetés tűzvédelmi szabályai.


A növényi hulladék égetése csak egyéb jogszabályok (erdővédelmi, levegőtisztasági, stb.) betartása és a szükséges engedélyek birtokában lehetséges!

A tervezett égetés helyét, időpontját és terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 órával az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség felé lehetőleg írásban be kell jelenteni.

TŰZGYÚJTÁSI TILALOM elrendelése idején TILOS az avar-, a tarló-, a legelő-, a nád-és a növényi hulladék égetése!

Tarló-vagy a növényi hulladékégetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz-és robbanásveszélyt ne jelentsen.

Ennek érdekében:

- Szabadban tüzet gyújtani, vagy szabadtéri tüzelő- fűtő berendezést üzemeltetni csak úgy szabad, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.
 - A tűzgyújtás helyszínén olyan eszközt és felszerelést kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése bármikor megakadályozható, illetve a tűz el oltható.
- A tarló-vagy a növényi hulladékégetés célját szolgáló tüzet őrizetlenül hagyni tilos, és veszély esetén, vagy ha a tűzre már nincs szükség, azt azonnal el kell oltani.
- Erős szélben TILOS tarló-vagy növényi hulladékot égetni!
- Ha az égetés közben erős szél támad, a tüzet azonnal el kell oltani.

 

FONTOS: a tarló-vagy a növényi hulladékégetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást meg kell szüntetni.

A tűzvédelmi szabályok megszegése esetén 100.000-3.000.000 Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírság szabható ki.


A hulladékégetés humán-és környezet-egészségügyi kockázatairól.

A tűzgyújtással, tűzgyújtási tilalommal és a mezőgazdasági hulladék égetésével kapcsolatos jogszabályok főbb rendelkezései:
Alapvetően a hulladék nyílt téri égetése általános jelleggel meg van tiltva, valamint a tilalom kiterjed a lábon álló növényzet, tarló, illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék égetésére is.


Ezen főszabály alól ugyanakkor néhány jogszabály enged kivételeket, lehetővé téve a növényi hulladék égetését.

A kivételek:
- Az erdőterületen található védett növénytársulásokban a teljes talaj-előkészítés és a vágásterületen az égetés csak növény-egészségügyi indokból vagy természeti kár megelőzése, illetve elhárítása miatt végezhető.
 - Természeti területen a Felügyelőség engedélye szükséges a gyep, valamint a nád és más vízi növényzet égetéséhez.
- A települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása. Ennek megfelelően a települések területein csak a helyi szabályok betartása mellett szabad szabadtéri égetést végezni, Amennyiben az adott település önkormányzatának képviselő testülete nem alkotta meg a légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó rendeletét, úgy a településen nem végezhető ilyen tevékenység.
- A tarló-és a növényi hulladék égetésének szabályait az Országos Tűzvédelmi Szabályzat foglalja össze. E szabályok határozzák meg a tűzvédelem anyagi feltételeit.

Bajai Katasztrófavédelmi Kirendeltség
6500 Baja, Tóth Kálmán u. 25. Tel./Fax: 79/424-944

Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség
6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 4. Tel./Fax: 76/502-810

Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 21. Tel./Fax: 77/421-355