Március 4.

 

Polgárőri záróközgyűlés Bátyán

 

 

Az elmúlt napokban tartotta meg  a 2016. évet értékelő közgyűlését a Bátyai Polgárőr Egyesület. A meghívottak közül jelenlétével tisztelte meg az egyesületet Mayer József ezredes, Németh Bertrold r. őrnagy, Matos Zsolt r. főtörzs zászlós, Radnai Szabolcs  r. főtörzs zászlós a kalocsai rendőr kapitányságról, Szelestyei Tibor (Fajsz, polgárőr elnök), Lencsés Sándor Megyei elnök helyettes, Zsebics Ilona Bátya Község polgármestere, egyszemélyben az egyesület elnök helyettese, Mészáros József képviselő, Bányai László, Halász Zsolt plébános. A vendégeket és a tagságot az ujonan birtokba vett irodában fogadta Szabadi Istvánné elnök asszony. Régi vágyuk vált valóra azzal, hogy önálló "telephelyet" kaptak az önkormányzat jóvoltából: végre van helye a felszereléseknek, az ügyeletet ellátóknak, valamint adottak a feltételek az adminisztrációs munka elvégzéséhez. A hivatalos beszámolók előtt egy perces néma csenddel adóztak a közelmúltban szolgálatteljesítés közben elhunyt polgárőr emlékének. A napirendi pontokban előirányzottak szerint a 2016. évről a beszámolót az elnök asszony tartotta meg, melyben többek között összefoglalta  a leadott éves szolgálati órákat, az autó használatával kapcsolatos idő és számadatokat. Igen sokoldalú és kiterjedt szolgálatot tudhatnak maguk mögött, úgymint: az iskolai, a bolti, a falu rendezvényein, ünnepségein adott szolgálatok, a szállásokon szinte állandó  segítő jelenlétük. Az elmúlt évben felvett együttműködés keretében segítik a mezőgazdasági termelők munkáját is. Az egyesület vezetése megállapodási szerződéskötés lehetőségének, megvalósításának érdekében  felvette a kapcsolatot a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal, ezen a területen is adva segítő szándékukat. Hangsúlyozta, hogy a polgárőrök a rendőrség segítői, információt adnak le, a döntések helyességének ill. nemlegességének meghozatala nem a feladatuk. Felhívta a figyelmet a szolgálati öltözék kötelező használatára, az autó felszereltségének fontosságára is. Megköszönve a tagság munkáját, a beszámoló elfogadása után Gyallai Józsefné gazdasági, pénzügyi oldalról ismertette az elmúlt időszak kiadásait, bevételeit. A tagság a kifogástalan elszámolást egyhangúlag elfogadta. Okvátovity Tibor a Megyei Közgyűlésen elhangzottakról tartott rövid ismertetőt, melyen kiemelt témaként szerepeltek az egyesületi elnökök beszámolói, a rendőr kapitányok beszámolói, a papírmunkák rendben levőségeinek fontossága. A közgyűlésen dicséretben részesítették a bátyai egyesület munkáját. Zsebics Ilona polgármester asszony a falun átvezető 51-es út veszélyességének megszüntetéséhez, biztonságosabbá tételéhez kért segítséget a jelenlévő rendőr kapitánytól, megoldást keresve a problémára. Lencsés Sándor hozzászólásában kiemelte az elszámolás fontosságát, biztosította az egyesületet, hogy ezután is megkapja a finanszírozást. Örömmel vette az iskolával kapcsolatos együttműködést, dicsérte a bátyai vezetés munkáját. Mayer József ezredes úr szintén üdvözölte a komoly vezetői hozzáállást, bemutatta az új körzeti megbízottat Radnai Szabolcs r. főtörzs zászlós személyében. Kéri a további szoros együttműködést a rendőrséggel, sok sikert kívánva a tagságnak. A vezetőség apró ajándékkal köszöntötte kimagasló teljesítményéért Tamaskó Csillát, Kurucz Tamást, Smith Andrást, Okvátovity Tibort, Szakál Mónikát, Molnár Róbertnét. Az elnök asszony bemutatta az új önkénteseket Báló Richárd, Gyallai Viktória és Szemes Tamás személyében. Megköszönve a részvételt, jó étvágyat kívánva a vacsorához zárta le a közgyűlés hivatalos részét. Az egyesület  önzetlen segítői: Perityné Németh Andrea, Bagó Lászlóné, Halász Zsolt plébános, Hegedűs József, Rácz József, Bátya Község Önkormányzata, Illés István, Varga László, Szakál Mónika, Okvátovity Tibor,  Illés Terézia, Guzsván Ferenc, Király Virágkertészet, Zsebics Ilona polgármester. Köszönet az anonim támogatóknak is a segítséget.