BESZÁMOLÓ

 

Bátya Község Önkormányzata „Bátya Község Általános Iskola, Sportcsarnok,

Óvoda, Étkező épületinek energetikai felújítása és káros anyag

kibocsátásának csökkentése” című, KEOP-4.10.0/F/14-2014-0345

azonosítószámú projektjének hosszú távú célja az energia megtakarítás, jelen

esetben a fűtési célú energia felhasználás jövőbeni csökkentése. Ennek

megfelelően az utólagos homlokzati hőszigeteléssel együtt az épület együttes

külső falainak hő kibocsátási tényezője jelentősen csökkent. Ugyanígy az

épület födémjei is hőszigetelést kaptak. A korszerűsítés során a külső

nyílászárók is cserére kerültek - fokozott hőszigetelő tulajdonságú típusra -

mely jelentős mértékben hozzájárul az épület hőenergia igényének

csökkentéséhez.
 

A közvetett célok között alapvető fontosságú a beruházás környezetvédelmi

hatása, a kisebb fosszilis energiahordozó felhasználással járó emisszió

csökkentése, így az üvegház hatású gázok kibocsátásának mérséklése. Ezen

három tényező korszerűsítésével az épületben energetikai szempontból

jelentős megtakarítás érhető el.
 

A műszaki, energetikai és környezetvédelmi szempontok mellett a gazdasági

szempontok is releváns szerepet játszanak. Ezért a felújítás a fűtési célú

energia felhasználás csökkentésével egyidejűleg az épület fűtési költségeinek

csökkentésére is irányul olyan módon, hogy a korszerűsítés ráfordítási igényei

az intézmény számára vállalható mértékűek maradjanak. A felújítás

eredménye a kisebb energia felhasználás, és ezzel az intézmény működési

költségeinek csökkentése.
 

Az épületekre külső EPS hőszigetelés került. A sportcsarnok kőzetgyapot

hőszigetelést kapott, az alulról hűlő födémek is szigetelést kaptak. A telepített

Pellett kazánok modernek, energiatakarékosak és függetlenül tudnak működni

a környezeti hatásoktól.
 

Az iskola felújítása példaértékű. Az iskolai élet központi helyszíneinek és

a sportcsarnokának a felújítása energiatudatos szemlélettel tanító és

felvilágosító hatással is bír a tanulók körében.